Stopanje
Stopanje na sprednji del stopala
Stopimo na stop s sprednjim delom stopala (konico plezalnega čevlja). Golen in koleno sta obrnjena frontalno proti steni.
Stopanje na sprednji zunanji del stopala
Stopimo na sprednji zunanji del stopala (približno med sredincem in palcem). Stopalo je obrnjeno navzven. Zunanja stran kolena je obrnjena proti steni.
Stopanje na sprednji notranji del stopala
Stopimo na stop s sprednjim delom stopala (konico plezalnega čevlja). Golen in koleno sta obrnjena frontalno proti steni.
Stopanje na celo stopalo
Na volumne, oprimke ali dovolj velike stope stopimo s celim stopalom. Če je le mogoče ga obremenimo na sredini stopala.

Pri stopanju je izrednega pomena razumevanje ravnotežnega položaja, saj glede na naše težišče in postavitev telesa prilagodimo postavitev nog. Pri začetnikih se osredotočimo na natančno postavljanje nog, kjer pogled vedno sledi nogi, dokler ni ta natančno postavljena na stop, prav tako je pri izvedbi posameznega giba z roko bolj priporočljivo večkrat prestaviti noge.


VAJE

 • plezanje po letveniku, kjer se najprej teoretično predstavi in demonstrira posamezne načine stopanja
 • plezanje brez dotikanja stene - plezamo tako da stopimo na stop in pri tem pazimo da se plezalka nikoli ne dotakne stene
 • tiho stopanje - plezamo tako, da se nas ne sliši in smo tako prisiljeni s pogledom slediti stopalu in natančno ter počasi obremeniti stop
 • plezanje z obročki - premer približno 15 cm, ki si jih nataknemo na nart stopala in z njimi plezamo, ne da bi padli na tla
 • pikanje – plezamo tako da za vsak premik rok namenoma velikokrat prestavimo noge (npr. za vsak gib z roko pet premikov nog)
 • tapkanje stopov – Preden stopiš na stop se ga najprej dotakneš s peto in se s tem prisiliš da si dlje časa osredotočen na posamezen stop

NAPAKE

 • pogled ne sledi nogi
 • nepravilna izbira stopov glede na težišče telesa
 • stopanje na napečen del oprimka
 • stopanje na napačen del stopala
 • stopanje preblizu ali predaleč stene

Vse slike iz Česen in Margon, 2011.

Stopanje na trenje
Pri tej tehniki stopimo na hrapavo površino stene, na kateri pričakujemo dovolj trenja, da nam noga ne bo zdrsnila. Takšna tehnika stopanja se največkrat uporablja pri plezanju v naravnih stenah, pride pa prav tudi na umetnih stenah, ki so prevlečene s posebnim hrapavim nanosom in pri stopanju na velike oprimke in volumne. Pri stopanju na trenje stopamo s sprednjim delom stopala in poskušamo na steno stopiti s čim večjo površino stopala. Pri tem je zelo pomemben tudi občutek za kot obremenitve, da nam noga ne zdrsne. Kot obremenitve mora biti čim bolj pravokoten na površino stene. To v praksi pomeni, da boke potisnemo bolj nazaj...
Glej tudi osnovni položaj pri stopanju na trenje.


Avtorji: Klemen Kejžar, Blaž Zazvonil, Jakob Bizjak, David Debeljak; Design & program: Dave