Prijemanje

Pri poučevanju začetnikov je zelo pomembno da razumejo osnovno terminologijo prijemanja, zato je zelo priporočljivo da jim pred začetkom plezanja dobro teoretično prestavimo in demonstriramo posamezne načine prijemanja. Izbira pravilnega prijema nam lahko pomaga prihraniti energijo pri plezanju smeri ali pa nam omogoči izvedbo posameznih težkih gibov.


Vrste prijemov

Glede na to kje se nahaja oprijemalna površina oprimka ločimo tri osnovne vrste prijemov:

Nadprijem
Podprijem
Stranski prijem

Načini prijemanja

Pri začetnikih je zaradi velikih obremenitev vezi in sklepov najbolj priporočljiv odprt prijem, kasneje pa je priporočljivo oprimke prijemati na čim več različnih načinov. Izbira načina prijemanja oprimka je odvisna predvsem od lastnosti izbranega oprimka (npr. luknjico ne moremo prijeti na strešico), , anatomske zgradbe (npr. dolžina prstov, razpon rok), fizičnih sposobnosti in izkušenj posameznika (npr. kdor je dobro pripravljen, lahko drži nek manjši oprimek z odprtim prijemom, medtem ko ga nekdo slabše pripravljen komaj drži z zaprtim prijemom).


Prijemanje velikih pozitivnih oprimkov
Velike pozitivne oprimke (»šalce«) primemo tako, da na oprimek položimo kar največjo površino prstov. Palec pustimo sproščen ob strani ali pa je v pomoč ostalim prstom na oprimku.

← glej sliko za nadprijem


Prijemanje velikih negativnih oprimkov
Te oprimke (»slouperje oz. muse«) prijemamo s tako imenovano tehniko prijemanja na trenje. Na takšen oprimek položimo kar največjo površino prstov in če je možno še dlani. Palec držimo ob ostalih prstih položen na oprimek.


Odprti prijem
Na oprimek položena prva dva ali samo prvi členki prstov. Palec je sproščen ob strani. Ta prijem je anatomsko za prste najprijetnejši, kajti vezi in sklepi so najmanj obremenjeni, zato je možnost poškodb najmanjša.


Zaprti prijem
Prav tako kot pri odprtem prijemu na oprimek položimo samo prva dva ali samo prve členke prstov , razlika med zaprtim in odprtim prijemom je v tem, da je kot ki ga tvorijo prvi trije členki pri zaprtim prijemu manjši (skoraj pravokoten), pri odprtem pa je kot večji, palec uporabimo za prijemanje oprimka ali pa je sproščen ob strani.


Prijem na strešico
Prijem na strešico (»krimpanje«) je prijem, pri katerem so prsti položeni na oprimek na enak način kot pri zaprtem prijemu, palec pa je dvignjen nad kazalec in od zgoraj položen nanj, tako da okrepi držanje z drugimi prsti.
Ko oprimek primemo s krčenjem prstov v drugem členku potegnemo roko toliko navzgor, da palec dvignemo nad kazalec in ga položimo nanj. Tako se glede na zaprti prijem poveča kot med drugimi in tretjimi členki prstov in tretjimi členki prstov in dlanjo. Prijem s to tehniko omogoča močan prijem, vendar povzroča tudi velike obremenitve sklepov in vezi na prstih, kar pomeni tudi večjo možnost poškodb.


Kleščasti prijem
Kleščasto prijemamo predvsem različne kapniške oblike. Gre za prijemanje, pri katerem je palec na eni strani oprimka, ostali prsti pa na drugi strani. Oprimek držimo po principu delovanja klešč, se pravi, da stiskamo na eni strani s palcem in na drugi strani z ostalimi prsti. Možnost poškodb je pri tem prijemu majhna.


Prijemanje s posameznimi prsti
Prijem ki ga uporabljamo pri oprimkih, ki jih je mogoče prijeti le s tremi, dvema ali samo z enim prstom. Manj prstov kot je položenih na oprimek večja je obremenitev na posamezen prst. Takšni prijemi niso primerni za začetnike, obstaja velika možnost za poškodbe.


VAJE

  • plezanje po letveniku, kjer se najprej teoretično predstavijo in demonstrirajo posamezni način prijemanja
  • iskanje različnih oprimkov in najprimernejših načinov prijemanja le teh
  • uporaba posameznih načinom prijema pri smereh, balvanih, različnih naklonih stene…
  • mehek prijem - plezanje z čim bolj mehko uporabo različnih načinov prijemanja, kjer se osredotočimo na to, da oprimek obremenimo z minimalno silo, ki je še potrebna da ostanemo na steni
  • lepljiva roka –ko primemo oprimek ohranimo enako pozicijo prijema, kot smo jo imeli ob prvem stiku z oprimkom (torej pozicije roke in prstov ne popravljamo)

NAPAKE

  • Nepravilna smer ali obremenitev oprimka
  • Napačno mesto obremenjevanja oprimka
  • Napačna izbira načina prijema
  • Držanje oprimka s premalo prsti (npr. kadar ga je možno držati z vsemi uporaba le treh prstov)
  • Napačna uporaba palca

Vse slike iz Margon in Česen, 2011.

Avtorji: Klemen Kejžar, Blaž Zazvonil, Jakob Bizjak, David Debeljak; Design & program: Dave