Plezanje kamina

Kamini so široke razpoke v steni, v katerih smo s celim telesom (Simonič, 2008). Širina kamina določa tudi tehniko plezanja le teh. V ozkih kaminih (ang. squeeze) uporabljamo različne tehnike zatikanja telesa, pri širših kaminih plezamo v razkoraku.


Plezanje z gvozdenjem telesa

Če je kamin ozek, plezamo s tehniko gvozdenja telesa. Pri tem smo s hrbtom oprti v eno stran kamina, z nogami, koleni ali z rokami pa v drugo stran. Napredujemo tako, da pokrčimo noge in telo (ki drsi ob steni) odrinemo višje. Pri plezanju ozkih kaminov obstaja široki spekter naprednih tehnik, ki so pogosteje uporabne v granitu ali peščenjaku.


Plezanje v razkoraku

Uporabljamo ga v širokih kaminih, ki omogočajo, da stojimo v razkoraku. Plezanje poteka enako kot plezanje v zajedah v razkoraku. Občasno je uporabno obe nogi oz. obe roki postaviti na eno stran kamina (ang. full body bridge).


VAJE

- plezanje različno širokih kaminov

Plezanje ozkega kamina - squeeza

NAPAKE

- nogi sta v premajhnem razkoraku
- postavitev telesa preveč v kamin
- plezanje zgolj po eni strani kamina
- uporaba napačne tehnike zatikanja telesa

Epinephrine 5.9, Black Velvet Canyon
Plezanje kamina v Paklenici
Široke kamine pogosto plezamo v razkoraku

Avtorji: Klemen Kejžar, Blaž Zazvonil, Jakob Bizjak, David Debeljak; Design & program: Dave