PLEZALNA TEHNIKA
Gradivo izobraževanja za vaditelje plezanja
Za potrebe izobraževanja za vaditelje zadošča vsebina predstavljena na tej strani. Seveda pa širina znanj nima meja, zato se razglej po sledeči literaturi in virih, ki so poleg praktičnih znanj tudi viri tega gradiva:

Avtorji: Klemen Kejžar, Blaž Zazvonil, Jakob Bizjak, David Debeljak; Design & program: Dave