Križanja rok

Križanje pod roko

uporabljamo, ko je ciljni oprimek v isti višini kot oprimek, ki da držimo ali nižje. Pri križanju pod roko običajno stojimo nižje kot pri križanju nad roko.

Križanje nad roko

uporabljamo, ko je ciljni oprimek v isti višni kot oprimek, ki da držimo ali nižje.

VAJE

- križanja rok na letveniku
- križanja rok na steni ob plezanju prečnic ali smeri
- plezanje smeri La rose et le vampire v Buouxu =)

NAPAKE

- prenizka ali previsoka postavitev nog
- neuravnotežen položaj telesa
- napačna izbira med križanjem nad in pod roko


Križanje rok se pogosto uporablja v kombinaciji z dolgim križnim gibom, kjer zasukamo koleno.


Križni gib pod roko v smeri La rose et La vampire 8b, Buoux


Avtorji: Klemen Kejžar, Blaž Zazvonil, Jakob Bizjak, David Debeljak; Design & program: Dave